logo

Nabízené služby

Nabízené služby v oblasti Business Intelligence

V mnohých organizacích je operativní reporting řešen manuálně na úrovni mnoha datových úložišť (sil), která jsou udržována odděleně jednotlivými odděleními. Data jsou často manuálně nahrávána a transformována do různých cílů. Výsledkem tohoto stavu jsou velmi často rozdílné hodnoty, nebo chyby v jednotlivých reportech, nemožnost interpretace některých výsledků a nákladná údržba a správa celého procesu.

Výše uvedené problémy lze jednoduše řešit s pomocí našich služeb v oblasti Business Intelligence. Nabízíme řešení, které Vám umožní:
  • přehledné získání informací z jednoho integrovaného zdroje dat napříč celou společností,
  • vyčistit a konsolidovat data pro využití v jiných systémech
  • odstranění manuální přípravy dat a s tím spojených chyb a duplicit,
  • možnost pružně reagovat na nové požadavky a změny, které business přináší,
  • řídit oprávnění k přístupu k důvěrným informacím,
  • jednoduchou distribuci cílených informací koncovým uživatelům z řad vedení společnosti i řadových zaměstnanců,
  • snížit provozní náklady spojené s údržbou firemních dat
Kontaktujte nás pro možnost získání analýzy zavedení konceptu Business Intelligence do Vaší společnosti.