logo

Business Intelligence

V poslední době často používaný pojem Business Intelligence (často popisován i zkratkami jako BI, BW, EDWH, apod.) lze obecně popsat jako soubor metod postupů, architektury a technologie pro transformaci surových dat na smysluplné a užitečné informace využitelné pro efektivnější strategické, taktické a operativní rozhodování. Hlavní kroky zpracování a prezentace dat v rámci Business Intelligence lze strukturovat následovně:

  • extrakce dat ze zdrojových systémů
  • vyčištění a unifikace – zajištění datové kvality
  • transformace a uložení do optimalizovaných struktur datového skladu
  • vytvoření strategického i operativního plánu
  • poskytnutí přehledných výstupů uživatelům

Trh BI můžeme rozdělit do tří kategorií:

  1. Proprietární BI – BI produkty od velkých hráčů jako Microsoft, Oracle, MicroStrategy, IBM, SAP a další. Tyto firmy působí na trhu dlouhou dobu a existuje o nich velké povědomí. Nabízí kvalitní a propracované BI řešení, které většinou představuje výší finanční nároky na licenci a provoz.
  2. Cloud BI – V dnešní éře cloud computingu má i Business Intelligence svoje zástupce jako Good Data, ZOHO nebo BIME. Cloud přináší uživatelům přirozené výhody jako škálovatelnost nebo vysoká dostupnost.
  3. Open Source BI – Alternativa pro standardní BI produkty, která v sobě slučuje pokročilý manažerský informační systém a výrazné šetření nákladů za licenci.
Mezi nástroje Business Intelligence se řadí i Data Mining, který zahrnuje nástroje vyšší úrovně pro objevování „skrytých“ vazeb pomocí textové a obsahové analýzy dat, uložených v rámci Business Intelligence. S oblastí Business Inteligence úzce souvisí proces plánování, který naše společnost chápe jako integrální součást analýzy a vyhodnocení dat a stejně tak přistupuje i k realizaci řešení pro podporu tohoto procesu.